Informacja z sesji otwarcia ofert.

P1/2020                                                                                                       Jelenia Góra, 21.02.2020 r.

  

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P1/2020.

Nazwa zadania: Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej”

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający przedstawia poniższe informacje:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 170.000,00 zł brutto w tym na:
  1. Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Konsorcjum:

Lider Konsorcjum:EFL S.A.

ul. Legnicka 48 bud. C-D

54-202 Wrocław

Członek Konsorcjum:

POLBOTO-AGRI SP. Z O.O.

Udanin 14

55-340 Udanin

184.684,64 zł

30 dni

24 m-ce

Leasing operacyjny – okres 48 m-cy


Dokument utworzył Katarzyna Bieczek dnia 2020-02-21 14:08:20
Opublikował: Marek Romaniuk dnia 2020-02-21 14:08:20
Wyświetleń: 2