Informacja z sesji otwarcia ofert.

P3/2020                                                                                                     Jelenia Góra, 10.11.2020 r.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P3/2020.

Nazwa zadania: Wynajem i serwis odzieży roboczej dla pracowników MPGK sp. z o.o. w Jeleniej Górze.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przedstawia poniższe informacje:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia kwotę 900.000 zł brutto;
  2. Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Wartość depozytu

Termin płatności faktury

1.

HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o.

ul. Bojanowska 2a

09-200 Sierpc

666.011,05

5 %

31 dni

2.

 

Impel Rental Pro Sp. z o.o. Sp. k.

 

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

963.679,81

0 %

31 dni

3.

SUPON S.A.

ul. Przestrzenna 6

70-800 Szczecin

1.174.802,72

0 %

33 dni

4.

VORTEX Remigiusz Witiw

ul. Dworcowa 27

77-300 Człuchów

1.176.389,48

4 %

60 dni


Dokument utworzył Administrator dnia 2020-11-10 14:45:56
Opublikował: Administrator dnia 2020-11-10 14:45:56
Wyświetleń: 2