Informacja z sesji otwarcia ofert.

P1/2021                                                                                                     Jelenia Góra, 2.06.2021 r.

  INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P1/2021.

Nazwa zadania: Dostawa i finansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne.  

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia poniższe informacje:

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Gwarancja

Termin dostawy

1.

MILLENNIUM LEASING

SPÓŁKA Z O.O.

ul. Żaryna 2a

02-593 Warszawa

2.563.834,50

48 m-cy

1 dzień

2.

EUROPEJSKI FUNDUSZ

LEASINGOWY SA

ul. Legnicka 48 bud. C-D

54-202 Wrocław

2.611.255,84

48 m-cy

7 dni


Dokument utworzył Administrator dnia 2021-06-02 14:04:39
Opublikował: Administrator dnia 2021-06-02 14:04:39
Wyświetleń: 2