Informacja z sesji otwarcia ofert.

P2/2021                                                                                                     Jelenia Góra, 22.07.2021 r.

   INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P2/2021.

Nazwa zadania: Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu śmieciarka zasilanych gazem CNG.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przedstawia poniższe informacje:

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Zadanie I - dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego dwukomorowego typu śmieciarka zasilanego gazem CNG.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Adres wykonawcy

Cena brutto [zł]

Gwarancja na cały pojazd

Termin dostawy

1.

NTM POLSKA Sp. z o.o.

 

ul. Powstańców 97a

05-870 Błonie

1.162.350,00

24 m-ce

120 dni

Zadanie II - dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego trzykomorowego typu śmieciarka zasilanego gazem CNG.#870

- brak ofert

 

 

 

 

 

 

 


Dokument utworzył Administrator dnia 2021-07-22 14:16:21
Opublikował: Administrator dnia 2021-07-22 14:16:21
Wyświetleń: 2